Daanalytics

Over mij

Hi, ik ben Daan Bakboord. Welkom op de DaAnalytics website. Ik ben een ondernemende Data & Analytics consultant. Mijn passie is het verzamelen, verwerken, opslaan en presenteren van data. Ik help organisaties deze interne en externe data zodanig in te zetten, dat ze in actie kunnen komen. Door het inzetten van betrouwbare data kunnen ondernemers hun ‘gut-feeling’ onderbouwen met feiten

Daan bij Pong

Ik ben als Managing Partner Data & Analytics werkzaam bij Pong. Pong heeft als missie organisaties helpen met IT-vraagstukken, die betrekking hebben op data gedreven veranderingen. Ik ben verantwoordelijk voor de Data & Analytics unit. De nadruk ligt bij Pong op expertise. Ik richt mij met name op de ontwikkeling van mijn eigen unit. Deze ontwikkeling valt uiteen in groei in aantallen medewerkers en groei in kennis en expertise. Pong heeft aan mij geen klassieke manager. Mijn toegevoegde waarde ligt bij mijn kennis en ervaring. Ik weet waar onze consultants in hun vakgebied tegen aanlopen. Deze ervaringen heb ik zelf ook nog steeds dagelijks. Ik volg de ontwikkelingen in de markt. Indien er interessante zaken zijn voor Pong, dan introduceer ik dit binnen de groep. Bij voldoende interesse ga ik aan de slag met trainingen en kennissessies

Snowflake Data Hero

Vanaf eind 2017 heeft Cloud Analytics mijn specifieke aandacht. In eerste instantie gefocust op. Inmiddels ben ik Snowflake SnowPro Core gecertificeerd. Daarnaast richt ik mij op een aantal andere producten uit het Snowflake Eco-Systeem. (bijv. Fivetran – Data Replicatie, Matillion – Data Integratie, Looker – Business Intelligence & Analytics Platform, ToughtSpot voor Search & AI Analytics en Zepl voor Data Science). Inmiddels wordt ik door Snowflake erkent als Snowflake Data Hero voor mijn bijdrages aan de Snowflake Community.